Vízellátási ismeretek

A képzési program célja, hogy a résztvevő alapvető ismereteket sajátítson el a vízellátó hálózatok működéséről, üzemeltetési és karbantartási feladatairól, a jellemzően előforduló vízellátó hálózati hibák javításáról, valamint a vonatkozó munkavédelmi, egészségvédelmi előírásokról.

A képzési idő: 22 óra

A képzés célja a résztvevők víztisztításról szerzett ismereteinek elmélyítése, hogy átfogó ismereteket szerezzenek az ivóvízzel szemben támasztott minőségi elvárásokra, az ivóvíz vizsgálatának eszközeire és módszereire vonatkozóan.

A képzési idő: 27 óra

A képzés célja, hogy a résztvevő betekintést nyerjen az ivóvíztisztító telepek működésébe, megismerje az alkalmazott gépészeti- és villamos berendezéseket, a víztisztítás egyes lépéseit, valamint a vonatkozó munkavédelmi, egészségvédelmi előírásokat, illetve az ivóvíztisztításhoz kapcsolódó üzemeltetési feladatokat. Továbbá cél, hogy a résztvevő képes legyen szakmai irányítással laboratóriumot nem igénylő helyszíni vízminőség vizsgálatok elvégzésére, egyszerűbb üzemeltetési paraméterek beállítására is.

A képzési idő: 21 óra

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a szennyvíz elvezetését szolgáló műveket, betekintést nyerjen a szennyvíztisztítás folyamataiba, továbbá, hogy alapszintű ismereteket szerezzen a munkavégzéséhez elengedhetetlenül szükséges munkavédelmi, környezetvédelmi, közegészségügyi és egyéb hatósági eljárásokról, jogszabályokról.

A képzési idő: 17 óra

A képzés célja, hogy a résztvevő alapvető ismereteket sajátítson el a szennyvíz elvezetését szolgáló művekről. és azok üzemeltetési és karbantartási feladatairól.

A képzési idő: 27 óra

A képzés célja, hogy a résztvevő átfogó ismereteket szerezzen a szennyvizek fajtáiról, minőségi és mennyiségi jellemzőiről, a szennyvíztisztítás folyamatáról, valamint hogy rálátást szerezzen a szennyvíztisztító telepek napi üzemeltetési és karbantartási feladataira.

A képzési idő: 22 óra

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a szennyvíztisztító-telepek folyamatirányításának alapjait, működtetésük gépészeti hátterét, és hogy átfogó ismereteket szerezzen a szennyvíztisztító telepek napi üzemeltetési és karbantartási feladatairól.

A képzés időtartama 22 óra