További szolgáltatásaink

Depositphotos_10105145_original

Projektgenerálás

Projektgenerálási tevékenységünk keretében a Megrendelő elképzelései és a rendelkezésünkre álló információk alapján fejlesztési tervet készítünk. Meghatározzuk a lehetséges projektcélokat, majd összegyűjtjük a lehetséges projektalternatívákat. A pénzügyi, jogi, szervezeti lehetőségek figyelembevételével javaslatot teszünk a projektkoncepcióra.

Two adult education students studying together in class.

 

Elemzések, értékelések, hatásvizsgálatok

A szolgáltatás keretein belül adott szervezetre, illetve a szervezet által meghatározott szakmai tartalomra vonatkozóan a megrendelő igényeihez igazodó elemzések elkészítését vállaljuk. Az adatgyűjtést követően megtörténik a kinyert adatok rendszerezése, vizsgálata, összefüggések feltárása, a legújabb elemzési módszertan alkalmazásával. Az információ-gyűjtést, elemzést követően értékeléseket végzünk, majd a döntési helyzetek megalapozáshoz elkészítjük a legnagyobb hasznossággal bíró hatásvizsgálatokat.


projekt

Projektmenedzsment

Annak érdekében, hogy Megrendelőink pályázata sikeres projektté fejlődjön, a projekt teljes ideje alatt biztosítjuk a szükséges és az előírásoknak megfelelő monitoring tevékenységet. A projekt lebonyolítása során ellátjuk többek között a menedzsment és pénzügyi tanácsadást, az előrehaladási jelentések és kifizetési kérelmek elkészítését, kapcsolattartást a megvalósítást koordináló intézményekkel, a projektzárás lebonyolítását és a lezárult fejlesztések utánkövetését is.


szolgaltatas

HR-tanácsadás - szervezetfejlesztés

Hatékony, egyedi igényekre szabott HR támogatást nyújtunk partnereink szervezetének fejlesztéséhez. Tevékenységünk keretében felmérjük a Megrendelő jelenlegi működési módját, egyeztetjük a megkívánt új működési módról alkotott elképzeléseket, javaslatot teszünk a változás menedzselésének módjára és közreműködünk annak lebonyolításában.
Szolgáltatásaink:
szervezeti diagnózis; stratégiai tervezés; hatékonyság növelés; csapatépítés, stábépítés; problémamegoldás, konfliktuskezelés; menedzsment tanácsadás,
tréning- és oktatási programok fejlesztése egyedi igények szerint; tréningek tartása; kompetenciafejlesztő komplex programok tervezése és megvalósítása; mentorálás, coaching; szupervízió.
Referenciák:
- SZÉPHŐ Zrt.,
- Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
- Hotel Golf Kft.,
- Eszterházy Károly Főiskola,
- Hotel Wine Kft.


engineer drawing main hole sanitary diagram on virtual board

Innovációs szolgáltatások

Innovációs szolgáltatásunk keretében ügyfeleinket segítjük tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzésében, összesítésében, megosztásában és felhasználásában új, módosított vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások terveinek és szabályainak létrehozása vagy megtervezése céljából.

marketing

Disszemináció és marketing

A pályázatokhoz kapcsolódó projektkommunikációs tevékenységünket úgy végezzük, hogy teljesítsük az ún. arculati kézikönyv minden előírását, így: megszervezzük és lebonyolítjuk a projekt nyitó és záró rendezvényét, a sajtótájékoztatókat, elkészítjük az emlékeztető és hirdető táblákat, biztosítjuk a kötelező média megjelenéseket, megtervezzük és elkészítjük a szükséges vizuális és arculati elemeket is.

Rugalmas foglalkoztatás – Távmunka

Egyedi igényekre szabott szervezeti, személyügyi tanácsadás keretében szolgáltatást nyújtunk a vállalkozások munkaköreinek rugalmas foglalkoztatási formákba történő átalakítására. Tanácsadás keretében az alkalmazott munkakörök és munkafolyamatok sajátosságainak figyelembevételével többek között a részmunkaidőben való foglalkoztatás-, a távmunka-, a rugalmas munkaidő-, a munkaidőkeretben történő munkaidő nyilvántartás-, az osztott munkaidő valamint a kötetlen munkarend kialakításában nyújtunk szakértői segítséget, továbbá biztosítjuk a vállalkozások számára a rugalmas foglalkoztatás hatályos szabályozásoknak megfelelő alkalmazását.

Szolgáltatásaink:

  •  szervezeti diagnosztika,
  • szervezeti szabályzatok kialakítása,
  • munkafolyamatok kialakítása és átalakítása,
  • munkajogi-, pénzügyi és munkaügyi tanácsadás,
  • foglalkoztatáshoz kapcsolódó dokumentumok kialakítása,
  • HR fejlesztés valamint HR politika kialakítása,
  • a rugalmas foglalkoztatáshoz kapcsolódó vezetői- és munkavállalói képzések.