Soft- Skill képzések

A gazdasági fejlődés, az emberi látásmód, a munkamorál, az emberi igények, a társadalmi jólét változása az ipari forradalom után olyan alig követhetően kezdett el fejlődni. A kialakult rutint a számítógép és az internet változtatta meg, új lehetőségeket és megfeleléseket integrálva a mindennapokba. Az X, Y, Z generáció közös munkája összhangot igényel, az eddigi fejlesztéseink ezeket a gócpontokat kezelték. A startupok, a céges mentál higiéné, a személyközpontú fejlesztések területfoglalása a pandémia közben és után újabb kihívásokkal kecsegtet. Felnőttképzőként elsődleges célunk az egyén, a munkavállaló személyközpontú fejlesztése, a vezetői rétegek fejlesztése, új humáncentrikus vezetői morál kialakítása és az együttérzés, csapatszellem fejlesztése. Elsődlegesen az egyéni kompetenciák megismerése a cél, ami alapján a legkisebb egységekből kiindulva, szervezeti fejlesztéseket tudunk tervezni, megvalósítani, hogy minél lelkesebb, dinamikusabb, hatékonyabb és proaktívabb csapat láthassa el a mindennapi feladatokat. Az erősségek továbbfejlesztése és a hozzáállás megváltoztatása az egyén és a szervezet működését is pozitívan befolyásolja.

Képzéseinket az alábbi témakörökön belül csoportokra, ügyfeleinkre szabottan tudjuk összeállítani és megvalósítani.

Egy – egy téma idejét (óraszámát), fókuszpontjait az adott képzésre vonatkozóan -ügyfeleinkkel együtt- igényeik és előzetes felméréseink alapján alakítjuk ki.

Képzéseinket, így kisebb, egésszé összeálló egységekből építjük fel, hogy a legnagyobb hatékonyságú fejlesztést érjük el.

 

 1. VEZETÉSFEJLESZTÉST TÁMOGATÓ KÉPZÉSEK

A vezetői felelősség, a túlterheltség, a kiégés veszélye okozhat elakadásokat egy szervezetben. A kétfele történő megfelelésnek a terhe megakadályozhatja a dinamikus fejlődést, az innovációt. Ezért olyan soft skilleket fejlesztő témákat dolgoztunk ki, amik segítségével a vezető is elsajátíthatja a mindennapi munkájához szükséges szellemi és módszertani ismereteket, a tanultak pedig fejleszthetik az addigi ismereteiket, az alábbi témák mentén:

 • Coaching szemléletű vezető
  Vezetőként állni a csapat élén, nem irányítóként. Úgy támogatni, hogy a csapattagok lelkesen, motiváltan dolgozzanak együtt.
 • Vezetői asszertivitás
  A kommunikáció eszköztanának ismerete a modernkori vezető ismérve. Az asszertivitás a win-win irányába terel és megoldásokat hoz.
 • Tanuló szervezet vezetői szemmel
  A szervezet nyitottságán múlik az előrehaladás tempója. A folyamatos fejlődés alapja a változás és a tanulás.
 • Vezetői visszajelzés
  A visszajelzés módszertanának megismerése és megtanulása a siker garanciájának kulcsa.
 • Hatékonyság és teljesítmény mérés
  Hogyan tudjuk pontosan mérni a hatékonyságot és a megvalósított teljesítményt? Módszertani eszközök tárházát ismerjük meg.
 • Delegálás
  Aranyszabályok megismerése, amik lehetővé teszik a precíz, pontos delegálást, így tehermentesítve a csapattagokat.
 • Vízió, innováció
  Nemcsak a vezetők ötletei mozgatják a szervezetet, az innováció mindenki érdeke, ezért fontos, hogy minden munkavállaló be legyen vonva a folyamatba.
 • Stratégiai szintű vezetés
  A szervezeti stratégiák meghatározása minden szervezetfejlesztés alapja, a tréning Az első lépéssel kezdődik a változás, ez a fókuszpontja ennek a tréningnek.
 • Változáskezelés szervezeten belül.
  A változás miatti ellenállás a szervezetet is nagymértékben visszafogja. Az irány megfordítása a cél.
 • Vállalati kultúra megismerése és kialakítása
  Minden cégnek szüksége van a saját brandjének a megismerésére, kialakítására. A saját vállalati kultúra megteremtése a hatékonyság lehetőségét rejti magában.
 • Kérdezés technika
  A kérdezés rendkívül fontos a proaktívitás és win-win helyzetek elérése érdekében. Gyakorlati képzés sok együttműködés fejlesztéssel kombinálva.
 • Prezentációs technikák
  A modern vezetők alapkompetenciája a jó prezentáció. A képzés kitér többek között a hallgatóság bevonása, a figyelem megragadása és megtartásának elérésére.
 • Stratégiai, vállalati értékrend a szervezetben
  A szervezeti kultúra, a stratégia és az értékrend szorosan összefügg. Ezeket az összefüggéseket boncolgatjuk a képzés alatt.

 

 1. EMPLOYEE EXPERIENCE KÉPZÉSEK

Ma már nem elegendő az, ha a munkavállaló fizetése versenyképes, fontossá vált a munkahely atmoszférája és az, hogy mennyire érzik jól magukat az alkalmazottak a munkahelyen.

 • Munkavállalói márkaépítés
  A munkavállaló saját arcával építi cége márkáját. Ha a kettő összhangban van, hitelessé, hosszú távon megbízhatóvá teszi a céget, garanciát ad a személőnek.
 • Wellbeing
  Mentál-higiénia munkahelyi környezetben. Az egyensúly megteremtése és fenntartása a legfontosabb cél.
 • Rugalmas csapatok létrehozása és kezelése
  Ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a folyamatos változásokkal, fejlesztenünk kell a rugalmasságunkat.
 • Agilitás a KKV szektorban
  Agilis szemlélet alapjainak megismeréséhez a rendszerszintű gondolkodás és a folyamatokban történő fejlesztést tűztük ki célul.
 • Önmárka építése a XXI. század online terében vezetőknek

Az online tér megannyi lehetőséget és buktatót rejt magában. Ezek felismerése és időben történő kezelése elengedhetetlen a sikerhez.

 • Együttműködésfejlesztés
  A munkavállalók közötti konfliktusok erőteljesen negatív irányba befolyásolhatják a munkavégzés minőségét, ezért fontos a békés, fesztelen munkahelyi légkör megteremtése.
 • Switch – fordulj át!
  A belső világunk megváltoztatásával a külső is változik, hiszen az nő, ami a figyelmet kapja. Segítünk fordítani a gondolataidon, a berögzült sémáidon, hogy a mindennapok könnyebbek legyenek.
 • Hatékony döntés és döntéselőkészítés (a döntés mechanizmusa)
  Dönts! Jól vagy rosszul, mindegy, hiszen a nem döntés is döntés. Ellenállás nélküli segítségnyújtás az ésszerű folyamatokban való részvételér.

 

 • SZERVEZETET TÁMOGATÓ KÉPZÉSEK

Az egyéni fejlődés önkéntelenül, magával hozza a szervezeti fejlődést. Ahogy az egyént, a maga szintjén a szervezetet is támogatni, megtartani szükséges ahhoz, hogy a fejlesztés során tapasztalt változások beintegrálása hosszú távon is megvalósuljon, ne csak a fejlesztés idején működjön. Témáink:

 • Tanuló szervezet
  A folyamatos fejlődés kulcsfontosságú egy szervezet számára, ebben pedig segít a vállalati kultúra megváltoztatása. Ez valódi versenyelőnyt jelent a jelenlegi piacon.
 • Csapatszerepek
  Elengedhetetlen egy csapat sikeres együttműködéséhez és teljesítményéhez az, hogy minden szerepben az arra leginkább megfelelő ember dolgozzon.  Ezt segíti elő a csapatszerepek felmérése, megtalálása, hatékony újrarendezése.
 • Sustainability – fenntartható fejlődés
  Információk környezetvédelemről, a gazdasági és a társadalmi fejlődésről, és arról, hogyan lehet mindezen információkat integrálni egy vállalat működésébe.
 • Design thinking
  Bármilyen cégen belüli folyamat gyakorlatisan fejleszthető ezzel a gondolkodásmóddal, a problémák pontos meghatározásával, prototípusok és perszónák leképzésével.
 • Kreativitás fejlesztése a munkahelyen – Gardner-féle intelligencia típusok
  Annak a feltérképezése, hogy különféle intelligencia típussal rendelkező munkavállalók kreativitását milyen módszerekkel lehet növelni az optimális hatékonyság elérése céljából.
 • Asszertivitás a munkahelyen
  Cél a tudatos kommunikáció, önérvényesítés és az együttműködés elérése, ezzel pedig a munkahelyi kapcsolatok és konfliktuskezelés fejlesztése.
 • Társadalmi szerepvállalás CSR
  Tudatosítani kell a társadalmi felelősségvállalás fontosságát nem csupán a társadalom, hanem a vállalat működése és jövője szempontjából is, hiszen nagyban hozzájárul a sikerességéhez a CSR stratégia is.
 • Változáskezelés (változásmenedzsment) vezetőként
  A hatékony változáskezelés célja, hogy vállalatban vagy környezetében történő változás a lehető legkisebb mértékben befolyásolja negatívan a hatékonyságot és az eredményességet.
 • Visszajelzés
  A konstruktív visszajelzés technikáival és eszközeivel lehet úgy kritikát vagy dícséretet megfogalmazni, hogy az a lehető leginkább motiválja a beosztottat.
 • Hatékonyságnövelés a munkahelyen (gtd alapú)
  A GTD alapú hatékonyságnövelés előnye, hogy szinte azonnal átemelhető a mindennapokba függetlenül attól, hogy munkahelyi vagy magánéleti területről van szó.
 • Vállalati kultúra megismerése és kialakítása
  A vállalati kultúra a láthatatlan, szervezetet összetartó erő, aminek megismerése a vezetőség számára elengedhetetlen, hiszen így lehet rajta változtatni és javítani, ezzel hatva a munkavállalókra is.
 • Generációs különbségek a munkahelyen
  A különbségek felismerése és elfogadása segíti azt, hogy különböző korú munkavállalók konfliktusok nélkül össze tudjanak hangolódni a feladatok lehető leghatékonyabb elvégzésére.
 • Kérdezés technika
  A sikeres kérdezéstechnika segíti az effektív kommunikációt vezető és beosztott között, valamint befolyással van az értékesítésre és a stratégia kialakítására is.
 • Prezentációs technikák
  A prezentáció ideális esetben egy tudatosan és tervezetten felépített előadás, a megfelelő módon és környezetben átadott információ növeli az érthetőséget és az előadó sikerességét is.

 

 1. EMPOYER EXPERIENCE KÉPZÉSEK

A munkaadó a munkavállaló kihívásai mellett a sajátjaival is küzd nap, mint nap. Rugalmasságot, spontaneitást, ugyanakkor precizitást, emberközpontúságot vár el a világ, ugyanakkor a magánélet és a szabad én-idő értéke sosem volt ennyire magasan, mint most. Ebben adunk ötletet, információt, módszertant, megoldási stratégiát, az alábbi témák mentén:

 • Munkáltatói márkaépítés
  Egy jól felépített munkáltatói márka hatalmas piaci előnyt jelent, egy sikeres, vonzó és ismert profillal rendelkező vállalat könnyebben talál elkötelezett, jól teljesítő munkaerőt.
 • Wellbeing a munkahelyen – vezetői akciótervezés
  Elavult szemlélet az, miszerint nem fontos, hogy a munkavállalók jól érezzék magukat a munkahelyen. Az elégedettség segíti a fluktuáció csökkentését és a hatékonyság növelését.
 • VUCA világ – VUCA business
  A mai állandóan és impulzívan változó világ kiszámíthatatlansága ellenére fontos, hogy a vállalatok ne feledkezzenek meg a tervezésről és felkészülésről még akkor se, ha ez rengeteg ötletelést igényel.
 • Reziliencia
  A reziliencia készség fejlesztése segít a folyamatosan változó elvárásokhoz, az állandó készenléthez és változásokhoz úgy alkalmazkodni, hogy optimista és egészséges maradjon a munkavállaló.
 • Érzelmi Intelligencia fejlesztése a munkahelyen
  A jobban kezelt érzelmek következményeképpen a munkahelyi konfliktusok száma csökken javul az együttműködés, és a munkavállalók hatékonyabbak lesznek.
 • Agilitás a KKV szektorban
  Egy szervezet agilitása nem kizárólag a tenni akaró munkavállókon múlik. A   rendelkezésükre álló környezet és eszközrendszer az, ami leginkább befolyásolja a sikerességüket.
 • Önmárka építése a XXI. század online terében
  Manapság az interneten számtalan márkaépítési lehetőség van, azonban fontos ezek átlátása és optimális használata a lehető legjobb eredmény eléréséhez.
 • Együttműködésfejlesztés, team építés
  A sikeres vállalati működés kulcseleme a csapatok és a szervezeti egységek hatékony együttműködése, melyek döntő módon befolyásolják a munka minőségét.
 • Switch – fordítsd át –
  Gyakorlatorientált megközelítés, mely segít, hogy a változások pozitívan, konfliktusok nélkül történjenek meg a munkavállók szemében, ezzel megteremtve az érzelmi jólétet.
 • Stratégiai, vállalati értékrend a szervezetben
  A sikeres vállalat egyik alappillére a célorientáltság, ehhez pedig elengedhetetlen a jól megtervezett stratégia, valamint az, hogy a munkavállalók azonosuljanak az ehhez kialakított vállalati értékrenddel.
 • Projekt alapú gondolkodás és a projektszemlélet kialakítása
  Egységes projektszemlélet elérése, átfogó információátadás a projekt jellemzőiről és folyamatairól, azzal a céllal, hogy a résztvevők a mindennapi munkájuk során akár projekttagként vagy projektvezetőként helyt tudjanak állni.
 • Self-motivation
  Önmotiváló technikák elsajátítása után nagyobb erővel veti bele a munkavallaló magát a feladatokba, hiszen a motiváltsága nem csak a rajta kívül álló tényezőkön múlik.