„Gyermekek személyiségelemeit és kompetencia struktúráját feltáró, komplex vizsgálóeljárás kidolgozása”

A 17 hónapos kutatás-fejlesztési projektünk megvalósítása alatt célunk a gyermekek egyes személyiségelemeit és kompetencia struktúráját feltáró, komplex vizsgálóeljárás (KID) módszertani, és hardveres-szoftveres környezettel támogatott eszközrendszer kidolgozása.  A fő célcsoportot az utolsó óvodai évüket töltő, nagycsoportos gyermekek alkotják. A létrejövő vizsgálómódszer célja azoknak a készségeknek, rutinoknak a vizsgálata, melyek alapján objektív vélemény alkotható a gyermekről.

Az eljárással objektív adatállomány formájában kaphatunk képet az érintett gyermek készségeiről, kompetenciáiról. Az adatok ismeretében azok interpretálásával pedig kialakítható az a pedagógiai/pszichológiai szakvélemény, ami reális képet adva segítheti az óvoda-iskola átmenet, valamint a fejlesztés folyamatát. (Tovább..)


Gyermekek személyiségelemeit és kompetencia struktúráját feltáró, komplex vizsgálóeljárás kidolgozása (KID) saját fejlesztésű hardveren és szoftveren keresztül

A Learning Innovation Kft. 2019 év elején megfogalmazott célja az volt, hogy saját célzott fejlesztése által létrehozzon egy olyan komplex vizsgálóeljárást, amely innovatív módon és eszközökkel képes a jellemzően óvodás korú gyermekek egyes személyiségelemeinek és kompetencia struktúrájának vizsgálatára.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” című konstrukció keretében elnyert 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00283 azonosítószámú pályázatnak, valamint a közel 143 millió forintos támogatási összegnek köszönhetően 2020. február és 2021 júliusa között a fenti cél és a saját fejlesztés egyaránt megvalósulhatott. (Tovább…)