Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

A projekt bemutatása

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 2014 őszén pályázatot írt ki, „GINOP 5.3.1- Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban” címmel. A pályázat célja a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a kis- és középvállalkozások körében, a kisgyermeket nevelő szülők foglalkoztatásának növelése, valamint a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének növelése.

Mi a pályázat lényege?

A pályázat első ütemében az NGM kiválasztotta azokat a széleskörű tapasztalatokkal rendelkező szolgáltatókat, akik komplett átvilágítást biztosítanak a résztvevő kis- és középvállalkozások számára. Az átvilágítási szolgáltatást nyújtók egyike konzorciumunk, amelyet a Corex Projektfejlesztési Kft., a Rávezető Projekt Kft. és a LearningInnovation Kft. alkot.

Miért éri meg részt venni a szervezeteknek az átvilágításban?

  • A cégek ingyenesen kapnak részletes visszacsatolást és értékelést saját munkaszervezésükről, működésükről (jelentős piaci értéket képvisel önmagában is).
  • Az átvilágítás eredményeként kidolgozott, szervezetre szabott rugalmassági terv alapján a vállalkozás olyan innovatív foglalkoztatási megoldásokat vezethet be, amelyek növelik a munkavállalók elkötelezettségét, teljesítményét.
  • Azon vállalkozások, amelyek az átvilágítási folyamatban részt vettek, a pályázat második ütemének keretében forráshoz juthatnak a fejlesztési javaslatok megvalósításához.

Kik tudnak bekapcsolódni a programba?

A projektbe való bekerülés alapja egyrészt az együttműködési szándéknyilatkozatok beérkezésének sorrendje, valamint a pályázati alapfeltételeknek való megfelelés, melyek az alábbiak:

  • 10-249 főt foglalkoztató vállalat,
  • konvergencia régióban (is) rendelkezik működő székhellyel/ telephellyel.

Hogyan történik az átvilágítás és a fejlesztési terv kidolgozása?

  • elemezzük a vállalat szervezeti működését szabályozó dokumentumokat;
  • megismerjük a vállalkozás céljait, stratégiai irányait és dolgozói igényeit workshopok, interjúk és kérdőíves felmérések keretében;
  • helyzetelemzést, fejlesztési és bevezetési terveket készítünk (támogatás igénylés feltétele).

A beruházás

Projekt megnevezése: Nemzeti Rugalmassági Terv
Kedvezményezett: Corex Projektfejlesztési Kft.
Konzorciumi Tagok:
·         LearningInnovation Kft.
·         Rávezető Projekt Kft.
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2016.01.11.
Konstrukció száma: GINOP-5.3.1-14
A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.1-14-2015-00051
Támogatás összege: 309 228 700 Ft
A projekt elszámolható költsége: 309 228 700 Ft
Projekt időtartama (tervezett): 2015.10.01-2017.03.31.
Közreműködő szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium

Az átvilágítást végző konzorcium

A Konzorcium három, a maga területén meghatározó szereppel bíró partnerből állt össze. A Konzorcium összetételekor fontos szempont volt, hogy a csapatban megjelenjen a rugalmas foglalkoztatási programokban korábban megszerzett tudás, csakúgy, mint a magyarországi KKV-k körében az évek alatt összegyűlt széleskörű, közvetlen tapasztalat, és a hátrányos helyzetű munkavállalókkal kapcsolatos gyakorlati ismeret egyaránt. Ennek köszönhetően egy olyan, szerencsés kombináció jött létre, amely biztos szakmai alapokra helyezi a projekt megvalósítási fázisát, a mellett, hogy kézzelfogható segítséget tudjon nyújtani a programban a Konzorciumhoz jelentkező kis- és középvállalati vezetőknek.

Corex Projektfejlesztési Kft.

A Corex Projektfejlesztési Kft. egy több mint hét éves pályázatírói tapasztalattal bíró vállalkozás, mely Európai Uniós támogatások lehívását célzó vállalkozói és önkormányzati projektek teljes körű előkészítésével és megvalósításával foglalkozik. Tevékenységi körébe tartozik a pályázati tanácsadás, pályázatírás, projektmenedzsment, illetve a nyomonkövetés, mely tevékenységek célcsoportjai az önkormányzatok, mikro-, kis-, és középvállalatok, turisztikában érdekelt cégek, szervezetek, illetve a közintézmények (óvodák, iskolák). Az ügyfeleknek sokrétű szolgáltatást nyújtunk, mely kiterjed többek között a projekttervezésre, a projektfejlesztéssel kapcsolatos adminisztratív és tartalmi feladatok elvégzésére, valamint a pályázatírással kapcsolatos szakmai és adminisztratív teendők ellátására is.

A cég elsősorban pályázati tanácsadással és megvalósítással foglalkozik, azonban az elmúlt évek tapasztalatai, valamint ügyfeleink igénye alapján az elmúlt évben a pályázati tanácsadásokon kívül új tanácsadási területtel kezdett el vállalat foglalkozni, mely magában foglalja a vállalati tanácsadás, szervezetfejlesztés területét is.

Minden sikeres fejlesztésnek alapvető kulcseleme, és egyben első lépése az, hogy mindazokat a partnereket (szervezeteket, személyeket, intézményeket) azonosítsunk, akikkel a munkánk során kapcsolatba kerülünk. A vállalat fennállása során igyekezett minél nagyobb kapcsolatrendszert kiépíteni mind az állami, mid a vállalati szektorban. A Corex Projektfejlesztési Kft. tevékenységéből adódóan jelenleg is országos lefedettségű, Magyarország minden régiójában végzett már tanácsadási szolgáltatást.

Rávezető Projekt Kft.

“A Rávezető Projekt Kft. 2008-ban kezdte meg működését, elsődlegesen vezetési tanácsadási és projektfejlesztési területeken. Az Ügyfelek elégedettségének köszönhetően szolgáltatásaink stratégiai tervezési és átfogó szervezetfejlesztési szolgáltatásokkal bővültek. A cég a megrendelések számának és volumenének folyamatos növekedésére válaszul az elmúlt években úgy tudta kapacitásait és portfolióját szélesíteni, hogy közben a bővülő szakembergárdája képességei és tapasztalatai révén folyamatosan magas szolgáltatási színvonalat képvisel.

A Rávezető Projekt Kft. tíz belső munkatárssal és számos külső szakértővel dolgozik, akik széles körű szakmai tudással és tényleges vezetői tapasztalatokkal rendelkeznek a vezetési ismeretek, szervezetfejlesztés, képzés, vezetési ismeretek, projekt menedzsment és humán fejlesztés területén. Ügyfeleinket támogatjuk a szervezeti teljesítmény növelésében, akár stratégiai tervezésről és az elfogadott stratégia megvalósításáról, akár humán fejlesztésről, tréneri, üzleti edzői feladatokról, vagy projektek tervezéséről és projektmenedzsmentről van szó.

A Rávezető beszélő név. Hisszük, hogy leendő ügyfeleink ismerik stratégiai céljaikat, támogatást a célok eléréséhez vezető út kiválasztásához, megépítéséhez igényelnek. Elhivatott szakembereinkkel és közös gondolkodással ebben tudunk nekik segíteni.”

A LearningInnovation Kft.

A humán területen működő, 2000-ben alakult vállalkozásunk elsősorban felnőttképzéssel, humán- és innovációs fejlesztésekkel, tartalom- és szervezetfejlesztéssel, illetve üzleti tanácsadással foglalkozik. Partnereinket mindezek mellett segítjük a források felkutatásában is, hiszen munkatársaink a releváns pályázati lehetőségeket jól ismerő és a projektgenerálás folyamatában is jártas szakemberek. Vállalkozásunk korábban akkreditált, majd a felnőttképzésről szóló 2013. LXXVII. törvénynek megfelelően 2014-től engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmény.

Széles választékban kínálunk szakmai kompetenciafejlesztő és személyiségfejlesztő képzéseket valamint pedagógus továbbképzéseket is. Képzési palettánk releváns elemei azok a szervezeti és személyes érzékenyítő tréningek is, amelyek fontos támpontokat adnak a megfelelő szakmai tudással rendelkező, ámde társadalmi helyzetükben hátrányt szenvedő (pl. kisgyermeküket egyedül nevelő, hozzátartozójukat otthonukban ápoló, mozgásukban korlátozott) munkatársak szervezeti és közösségi integrációjához. Szakértőként rendszeresen részt veszünk esélyegyenlőséggel kapcsolatos szakmai fórumokon. Tanácsadói munkánkban hangsúlyos szerepet kap a stratégiai tudatosság, a projekt- és rendszerszemlélet. Az atipikus foglalkoztatási formákkal kapcsolatos, kis-és középvállalkozásokkal folytatott tanácsadói és képzési munkáink során jelentős figyelmet szentelünk a rugalmas munkaidő gazdálkodás és távmunka bevezetésével kapcsolatos stratégiai és operatív kérdéseknek, valamint az esélyegyenlőségi szempontoknak.
2013-2014-ben vállalkozásunk önállóan, illetve az INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökséggel együttműködve valósított meg atipikus foglalkoztatási formák kialakítását célzó és támogató programokat, amelyek eredményeként a munkaszervezetünkbe új a munka és magánélet összehangolását segítő foglalkoztatási formákat vezettünk be, valamint 10 fő közép- illetve felsőfokú végzettségű fiatal új munkavállalót foglalkoztathattunk, akik különféle nyelvi-, informatikai- és kompetencia fejlesztő képzésekben részesülhettek. A képzés és tanácsadás fontos eleme volt a távmunka és rugalmas munkaidő beosztással kapcsolatos kompetenciák fejlesztése.