Pedagógus-továbbképzések

1. Saját alapítású pedagógus-továbbképzések

Alapítási engedély szám: 9/225/2018
Indítási engedély szám: D/4042/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 08. 23.

A továbbképzés célja, hogy támogatást nyújtson az óvodapedagógusoknak és a tanítóknak a mindennapos óvodai foglalkozásokhoz és alsó tagozatos testnevelésórákhoz a kisgyermek mozgásfejlődésének tükrében.

Cél a jogszabályi háttér, valamint a pszichológiai és pedagógiai elméleti ismérvek megismertetése a résztvevőkkel, amelyek elengedhetetlenek a gyermekközpontú neveléshez, és -oktatáshoz.

További cél, hogy a pedagógusok olyan módszertani tapasztalatokat szerezzenek az óvodai és alsó tagozatos testnevelés mozgásrendszerén belül, amelyek támogatják és elősegítik a mindennapos testnevelés szakszerű és tervszerű megvalósítását.

A képzési idő: 30 óra

Alapítási engedély szám: 9/224/2018
Indítási engedély szám: D/4041/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023.08.23.

Cél megismertetni a résztvevőkkel a pénzügyi és gazdasági kultúrával kapcsolatos fejlesztési területeket, nevelési célokat és az erre vonatkozó új jogszabályi hátteret (Nat 2012, kerettanterv).

Megismertetni a résztvevőkkel a pénzügyi és gazdasági kultúrával kapcsolatos fejlesztési területeket, nevelési célokat és az erre vonatkozó új jogszabályi hátteret (Nat 2012, kerettanterv).

További cél, hogy a pedagógusok olyan módszertani tapasztalatokat és ismereteket szerezzenek, amelyek támogatják és elősegítik az iskolai pénzügyi és gazdasági nevelést-oktatást.

A képzési idő: 30 óra

Alapítási engedély szám: 9/233/2018
Indítási engedély szám: D/4043/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023.09.04.

Cél, hogy tudatosuljon a pedagógusokban azok a konfliktushelyzetek, amelyekkel a szembesülhetnek a mindennapi pedagógiai gyakorlatban.

Tudatosítani a pedagógusokban azokat a konfliktushelyzeteket, amelyekkel a szembesülhetnek a mindennapi pedagógiai gyakorlatban.

További cél, hogy a résztvevő pedagógusok tréninggyakorlatok által, saját élményen keresztül megtapasztalják a konfliktuskezelési technikákat a pedagógus-gyermek, pedagógus-szülő, pedagógus-pedagógus, illetve gyermekek közti helyzetben:

  • tárgyalás,
  • resztoratív konfliktuskezelés,
  • mediáció,
  • egyéni megküzdési stratégiák.

A képzési idő: 30 óra

Alapítási engedély szám: 9/234/2018
Indítási engedély szám: D/4044/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023.09.04.

A továbbképzés célja az, hogy erősítse a hazai óvodai nevelésben az óvoda-iskola átmenet, esélyegyenlőség és hátránykompenzáció támogatásának módszertanát, jó gyakorlatát.

Cél, hogy a résztvevők részleteiben is megismerjék a pedagógiai program jogszabály által kötelezően előírt, valamint a helyi sajátosságokra építő pedagógiai, szervezeti és működési elemeket, feltételeket.

Cél a család és az óvoda, illetve az óvodapedagógusok és a tanítók kapcsolatának erősítése, az együttműködési formák bővítése és továbbfejlesztése.

További cél, hogy a pedagógusok olyan módszertani tapasztalatokat szerezzenek a kognitív folyamatok tükrében, amelyek támogatják és elősegítik az óvoda-iskola átmenet hatékonyságát a hátrányos helyzetű gyerekek tekintetében is.

A képzési idő: 30 óra


2. Átvett pedagógus-továbbképzések

Alapítási engedély szám: 9/226/2018
Indítási engedély szám: D/4101/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 08.23.

A továbbképzés a konstruktív konfliktuskezelésben nélkülözhetetlen ismeretek, módszerek és ezen keresztül képességek alapjainak megteremtését, jártasságok gyakorlati elsajátítását célozza meg.

Cél, hogy a résztvevők fejlesszék kommunikációs és problémamegoldó képességüket, kreativitásukat, hatékonnyá és minden fél számára kielégítővé tegyék döntéshozó megbeszéléseiket. Gyakorlati tevékenységeken keresztül megismerhessék azokat a módszerek, technikákat, amelyek hozzájárulnak a demokratikus intézményi működéshez

A képzési idő: 30 óra

Alapítási engedély szám: 9/282/2018
Indítási engedély szám: D/4935/2020

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 10. 17.

A továbbképzés célja, hogy a képzésben résztvevők olyan IKT ismeretekre tegyenek szert, melyekre alapozva hatékonyabban tudják fejleszteni a tanulók készségeit és képességeit. Ismerjék az interaktív tábla, a projektor és a hordozható számítógép használatát, valamint azokat a módszereket, amelyek lehetővé teszik az IKT eszközök használatát tanórákon.

Tudjanak ezen eszközök és módszerek, valamint a prezentáció készítés és az Internet felhasználásnak segítségével óravázlatot összeállítani, IKT eszközökkel támogatott tanórát tervezni, előkészíteni és megtartani. Együtt tudják használni a kooperatív módszereket és az IKT eszközöket a tanítás előkészítésében és lebonyolításában.

Legyenek olyan ismeretek birtokában, amelyek alkalmassá teszik őket újabb IKT eszközök és módszerek befogadására, folyamatos önképzésre.

A képzési idő: 30 óra

Alapítási engedély szám: 12/109/2019
Indítási engedély szám: D/4933/2020

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 05. 17.

A résztvevők szerezzenek pedagógia gyakorlatukban alkalmazható ismereteket a projektpedagógiai módszerekről, a pedagógiai projektben alkalmazható tanulásszervezési eljárásokról, a kapcsolódó kompetenciafejlesztési lehetőségekről!

Ismerjenek meg konkrét példákat a különböző projekt-típusok gyakorlati megvalósulásáról.

Váljanak képessé a saját szakterületüknek megfelelő témában, kollégáikkal és tanítványaikkal együttműködve pedagógiai projekteket tervezni és megvalósítani konkrét tanulási folyamatokban!

A képzési idő: 30 óra

 

Képzési kínálatunkat folyamatosan bővítjük oktatóink észrevétele és tapasztalata, illetve ügyfeleink igényei alapján.

Tevékenységünk középpontjában mindig a partnerközpontúság és a képzések kiemelkedő színvonalú lebonyolítása áll, mindezidáig 45 pedagógus továbbképzés lebonyolítását végeztük eddig 659 elégedett résztvevővel.

Pedagógus továbbképzések elégedettségmérésének éves átlageredményei

Elégedettségmérők évenkénti összesítése

2017: –

2018

2019

2020

2021

Businessman presenting new project to partners

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Helye: 1037 Budapest, Jablonka út 103.

Ideje: hétfőtől – péntekig 9:00 – 17:00 között

A felnőttképzési tevékenységünkkel kapcsolatos teljes körű tájékoztatás részeként

 

 

megtekinthető, ügyfélszolgálati időben H-P 9:00 – 17:00 között  előre egyeztetett időpontban (1037 Budapest, Jablonka út 103.)

E-mail: ugyfelszolgalat@learni.hu , kepzes@learni.hu