A pályázati kiírás célja az érintett oktatási intézményekben a korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének kialakítása, költséghatékony módon.

Megnyert pályázat:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Megvalósuló képzéseink:

A képzés megnevezése:
Felkészítés a természettudományos laboratóriumok működtetéséhez szükséges szakmai ismeretek, korszerű pedagógiai módszerek, oktatástechnikai eszközök használatára
A képzés célja:
Felhívni a résztvevők figyelmét arra, hogy a problémamegoldó képesség fejlesztése, a természettudományos gondolkodásmód kialakítása, a természettudományos ismeretek és információk megszerzése, illetve a természet iránti érdeklődés kifejlesztése érdekében ma már szükségszerű a paradigmaváltás a pedagógiai gyakorlatban.
A képzés megnevezése: Természettudományos végzettségű tanárok továbbképzése laboratóriumi gyakorlatok levezetésére – Laboránsok képzése
A képzés célja: A továbbképzés felhívja a résztvevők figyelmét arra, hogy a problémamegoldó képesség fejlesztése, a természettudományos gondolkodásmód kialakítása, a természettudományos ismeretek és információk megszerzése, illetve a természet iránti érdeklődés kifejlesztése érdekében ma már szükségszerű a paradigmaváltás a pedagógiai gyakorlatban. A paradigmaváltás jegyében a résztvevők elvégeznek néhány jelentősebb kísérletet; megismerik a kutatás- és problémaalapú, valamint a vizsgálati módszereket; tanóráról készült felvételen keresztül pedig tapasztalatot szerezhetnek a gyerekek természettudományos érdeklődését fenntartó és motiváló módszerek alkalmazási lehetőségében a mindennapi oktatásban.
A képzés megnevezése: Hatékony tanulásszervezési módszerek: differenciált tanulásszervezés, kooperatív munka, pedagógiai projekt.
A képzés célja: A továbbképzés célja, hogy bemutassa a tanulás-tanítás újszerű pedagógiai megközelítéseit, kiemelten a konstruktivizmust és a kompetencia alapú fejlesztést.
További cél, hogy a résztvevők megismerjék az együttműködésre építő differenciált tanórák szervezésének módjait. Módszertani támogatás nyújtása a differenciált fejlesztési lehetőségek (kooperatív tanulás, projektmódszer) és tanulásirányítási technikák (pl. egyéni fejlesztési terv, epochális oktatás) gyakorlati megtapasztalásához.