A TÁMOP 2.1.2. projekt alapvető célja a felnőtt lakosság gazdasági versenyképességének növelése, valamint munkaerőpiaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése. A munkaerőpiacra jutni korszerű ismeretek birtokában lehet, és azok fejlesztése segít abban, hogy meg is lehessen tartani a munkahelyeket. Ehhez korunk megköveteli, hogy digitális ismeretekkel és idegen nyelvi tudással is rendelkezzenek a munkavállalók. A projekt ennek érdekében célul tűzi ki a digitális ismeretekkel és nyelvi kompetenciákkal rendelkező lakosság számának növelését.

Informatikai készségfejlesztés: A programmodul célja, hogy a képzésen résztvevő tájékozottságot szerezzen a program funkcióiról, a kezelői felület felépítéséről. Megismerje a nem komponens specifikus beállításokat, funkciókat, a gyakran használt menüpontokat, eszköztárakat, képes legyen a adatveszteség nélküli, biztonságos munkavégzésre és ismerje a programok közötti átjárhatóságot.

A program célja, hogy a hallgató kompetenciái úgy kiegészüljenek, hogy képes legyen az informatikai készségei javítására. A program három modulja körül kettőt fix tematikájú, míg a harmadik (számítógép kezelése) modul során 7 téma közül egyet kell kiválasztania a képzésen résztvevőnek. Arra is van módja a résztvevőknek, hogy csak bizonyos modulokat végezzenek el. A program lebonyolításához csoportokat hozunk létre olyan hallgatókból, akik ugyanazon a témákat választják a képzés kezdete előtt. A képzés végén a hallgató a választott témáinak megfelelő gyakorlati feladat teljesítésével bizonyíthatja, hogy a hiányzó kompetenciákat teljesítette.

Megvalósult képzéseink:

Képzés neve: A számítógép használat alapjainak megismerése
Képzési szint: kezdő
Helyszínek többek között:
Nagyecsed
Tiszadob
Baktakék
Szászfa
Nyíregyháza (Borbánya)
Tolcsva
Olaszliszka
Miskolc
Tiszavasvári
Ónod
Kázsmárk
Csány

Képzési neve: Angol nyelv mindenkinek
Képzés szintje: KERA1
A program célja: Nyelvi
A képzés moduljainak megnevezése:
KER A1 szintű modul kimeneti követelménye szerint:
KER A1 szintű nyelvhasználathoz szükséges produktív és receptív – hallott szövegértési, beszéd-, olvasási-, és írási-készségek, Közös Európai Referenciakeret meghatározásai szerint.

KER A2 szintű modul kimeneti követelménye szerint:
KER A2 szintű nyelvhasználathoz szükséges produktív és receptív – hallott szövegértési, beszéd-, olvasási-, és írási-készségek, Közös Európai Referenciakeret meghatározásai szerint.

KER B1 szintű táró modul kimeneti követelménye szerint:
KER B1 szintű nyelvhasználathoz szükséges produktív és receptív – hallott szövegértési, beszéd-, olvasási-, és írási-készségek, köznapi valamint munkahelyi kontextusban, Közös Európai Referenciakeret meghatározásai szerint, képzési szükségletnek és egyéni igényeknek megfelelően súlyozott rész-készségek kialakításával.

KER B2 szintű táró modul kimeneti követelménye szerint:
KER B2 szintű nyelvhasználathoz szükséges produktív és receptív – hallott szövegértési, beszéd-, olvasási-, és írási-készségek, köznapi valamint munkahelyi kontextusban, Közös Európai Referenciakeret meghatározásai szerint, képzési szükségletnek és egyéni igényeknek megfelelően súlyozott rész-készségek kialakításával.

KER C1 szintű táró modul kimeneti követelménye szerint:
KER C1 szintű nyelvhasználathoz szükséges produktív és receptív – hallott szövegértési, beszéd-, olvasási-, és írási-készségek, köznapi valamint munkahelyi kontextusban, Közös Európai Referenciakeret meghatározásai szerint, képzési szükségletnek és egyéni igényeknek megfelelően súlyozott rész-készségek kialakításával.

A program célja: Angol nyelvi felkészítés KER A1 szinttől KER C1 szintű nyelvismeret megszerzéséig. Interaktív receptív és produktív nyelvhasználat, kommunikációs stratégiák, autonóm nyelvtanulói/nyelvhasználói attitűd kialakítása.
A program általános célja, hogy a képzést sikeresen végző nyelvtanuló a hétköznapok során mind munkájával kapcsolatban, mind személyes, magánéleti viszonylatban megfeleljen a kommunikációs kihívásoknak. A KER megközelítéseit követve, képzéseink során nem pusztán egy idegen nyelvre vonatkozó ismeretek átadása és nyelvi készségek kialakítása valósul meg, hanem azzal párhuzamosan, a nyelvi készségek fejlesztésén keresztül az általános viselkedési, cselekvési és megnyilvánulási normák kialakítása. Intézményünkben a nyelvoktatás elsődleges célja az eltérő anyanyelvűek közötti sikeres együttműködés elősegítése.

Képzés célcsoportja: Alkalmazottak, Vállalkozók, Munkanélküliek, Magánszemélyek

Megvalósult képzéseink:
Budapest VIII. kerület
Pécs
Gyomaendrőd
Bátya
Kaposvár
Kalocsa
Győr