MOZGÁS ÉS KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Nyilvántartási szám: T-05-045/2016

Óraszám: 30 óra

Továbbképzés elvégzésért kapható pontszám: 45 pont

A mozgásfejlődés a gyermek fejlődésének egyik kitüntetett területe. Az utóbbi évek kutatási eredményei alapján egyre inkább bizonyított, hogy a mozgásfejlődés alakulása befolyással bír más (pl. a kognitív) funkciók fejlődésének alakulására.

A továbbképzés első része a mozgásfejlődés főbb állomásainak és mozgásfejlődés támogatása helyes módjainak részletes bemutatásával, az atipikus fejlődés jellemzőinek ismertetésével nyújt segítséget a szakembereknek és a szülőknek a kisgyermek mozgásfejlődéséhez való viszonyulás alakításához.

A továbbképzés másik fő része a környezettudatosság alapjainak megismeréséhez, a kisgyermek és a környezete közötti ideális viszony megalapozásához nyújt segítséget.

Témák:

  • A csecsemő és a kisgyermek mozgásfejlődése
  • Környezettudatos nevelés

A képzésen résztvevők Igazolást kapnak a továbbképzés elvégzéséről, melynek feltétele, hogy a résztvevő nem haladta meg a megengedett hiányzás (10 %) mértékét, sikeres záróvizsgát tett, valamint elkészítésre és leadásra került egy „saját portfólió”.