A képzés célja, hogy a képzést elvégzők a megszerzett tudás birtokában magas szinten, a jelen kor és technológia által megkövetelt színvonalon tudják elvégezni feladataikat, biztonsággal tudják használni a Microsoft Word és Microsoft Excel programok által kínált szolgáltatásokat, megoldásokat, valamint a programok használatával töltött idő mérhetően rövidebb legyen, ugyanazon eredmény elérésére esetén.

A képzési idő: 40 óra