Informatikai/digitális készségfejlesztés

A képzés elvégzésével bővülnek a résztvevők számítógépes elméleti ismeretei, de a program nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorlati tudás elsajátítására. Aki elvégzi a képzést, ügyesebbé válik a számítógép használatában, de leginkább az olyan alkalmazások és programok alkalmazásában, melyek a mindennapok, az ügyintézés vagy munkavégzés hatékonyságát növelhetik, életünket könnyebbé tehetik.

A képzési idő: 90 óra

A képzés célja, hogy a képzést elvégzők a megszerzett tudás birtokában magas szinten, a jelen kor és technológia által megkövetelt színvonalon tudják elvégezni feladataikat, biztonsággal tudják használni a Microsoft Word és Microsoft Excel programok által kínált szolgáltatásokat, megoldásokat, valamint a programok használatával töltött idő mérhetően rövidebb legyen, ugyanazon eredmény elérésére esetén.

A képzési idő: 40 óra

A képzés célja, hogy a résztvevők mindennapjaikban, illetve a hatékony, önálló irodai-adminisztratív feladatok érdekében készségszinten legyenek képesek a Word és az Excel programok alkalmazására.

A képzési idő: 40 óra

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a Microsoft Word szövegszerkesztő szoftverrel, és azt alap szinten használni tudja. A résztvevő elsajátítja a szövegbevitel, szövegszerkesztés módját, a dokumentum és a szöveg formázási lehetőségeit, a különböző beállítások használatát, a táblázatok, objektumok kezelését, a körlevél írásának módját. Képes a kimeneti anyagot a megfelelő kinézettel összeállítani, nyomtatni, és a nyomtatási beállításokat kezelni.

A képzési idő: 20 óra

A képzés célja, hogy a résztvevő elmélyüljön a Microsoft Word szövegszerkesztő szoftver használatában, és széleskörű tudást kapjon a program alkalmazásáról, így azt önállóan, magas szinten tudja kezelni. A megszerzett ismeretek által a mindennapi munkafolyamataik automatizálttá és hatékonyabbá válnak.

A képzési idő: 20 óra

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a Microsoft Excel táblázatkezelő szoftverrel, és készségszintűen használni tudja a programot. A résztvevő elsajátítja az alapvető számítási műveletek és függvények használatának alapjait, valamint a diagramkészítés folyamatát.

A képzési idő: 20 óra

A képzés célja, hogy a résztvevő elmélyüljön a Microsoft Excel táblázatkezelő szoftver használatában, és széleskörű tudást kapjon a program alkalmazásáról, és mindezt a mindennapjaiba, munkafeladataiba automatikusan be tudja építeni, ezzel is növelve a hatékony munkavégzést.

A képzési idő: 20 óra

A képzés elvégzésével digitális kulcskompetenciákat lehet megszerezni. Infokommunikációs eszközük működtetése alapvető készségüké fog válni a 35 órás képzés végére. Legyen az asztali számítógép, notebook, tablet illetve okostelefon.

A képzési idő: 35 óra

A képzés során a résztvevők megismerkedhetnek az általuk használt szoftverek lehetőségeivel, valamint, hogy a jelen kor és technológia által megkövetelt szinten tudják ellátni feladataikat. Ajánljuk mindazon magánszemélyeknek és informatikai programokon dolgozó munkavállalóknak, akik a számítógépes alkalmazások magabiztos használatát kívánják növelni.

A képzési idő: 35 óra

A képzést mindazon személyeknek ajánljuk, akik szeretnének alap online marketing ismereteket szerezni, valamint a már meglévő tudásukat bővíteni az online hirdetések adta lehetőségek feltárásával és sikeres használatával.

A képzési idő: 30 óra

A képzés segítségével fejlesztheti digitális íráskészségét munkafolyamatai hatékonyabbá tételéhez, de a számítógép általános használata és kezelése is könnyebbé, praktikusabbá válhat a képzés elvégzésével, a képzés lehetőséget nyújt egyéni problémái, kérdései megválaszolására is.

A képzési idő: 240 óra

A képzés elvégzése segítheti a résztvevőt az alapvető funkciók gyakorlott, rutinszerű használatának elsajátításában, de a képzés kiterjed a szabadidős, életvitelszerű igények kielégítésének megismertetésére is. Segít az E-ügyintézés világának használatában és az Internet biztonságos, egyéni igények alapján leghatékonyabb alkalmazásában.

A képzési idő: 30 óra

A képzés az IKER 1. szintű képzés folytatása, ebből adódóan egy előzetes tudásszint felméréssel dönthető el, hogy birtokában van-e a résztvevő azoknak az alapvető készségeknek, melyek továbbfejlesztéséhez szükségük van. A számítógépes és internetes alkalmazásokat használni tudják, a kapott információkat fel tudják dolgozni, értelmezni.

A képzési idő: 35 óra