„Gyermekek személyiségelemeit és kompetencia struktúráját feltáró, komplex vizsgálóeljárás kidolgozása (KID)”

A Learning Innovation Kft. működése során számos olyan projekt tervezésében, megvalósításában vett részt, mely a gyermekek fejlődésére, fejlesztésére, felnőttkori tudásának megalapozására irányult.

Felismerve ezen feladatok megvalósításában rejlő potenciálokat olyan innovatív módszerek, módszerkombinációk kutatásába kezdett, melyek nemcsak az életkori, de a mai világ kihívásaira is a megszokottól eltérő, hatékonyabb válaszokat tudnak adni.

A Learning Innovation Kft. „Gyermekek személyiségelemeit és kompetencia struktúráját feltáró, komplex vizsgálóeljárás kidolgozása” című kutatási-fejlesztési projektje 2019. decemberében részesült támogatásban a hazai forrású Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból. A 17 hónaposra tervezett projekt szakmai megvalósítását a szakértői csapat felállítását követően 2020 februárjában indította el a vállalkozás.

Előzetes megállapításaink

A KID célja azon készségek, rutinok vizsgálata, amelyekkel a sikeres óvoda-iskola átmenet bejósolható. Az eljárással a szülők és az óvodapedagógusok munkája, döntési helyzete kap támogatást, az értintett gyermekek objektív adatállományának birtokában.

A szülők többsége szeretne segítséget kapni ahhoz, hogy gyermeke számára kiválaszthassa a megfelelő általános iskolát, amely illeszkedik a gyermek tudásához, kompetenciáihoz, személyiségelemeihez.

Felismerve a lehetőségeket jelen projektünk keretében egy olyan átfogó módszertan kidolgozásán dolgozunk, amely minden gyermekre kiterjeszthető, így a létrejövő termék azt a sokoldalúságot — alapvető készségek, transzverzális kompetenciák és személyiségjegyek együttesét — járja körül, ami mentén a gyermek az adottságai ismeretében fejleszthető.

Módszertanunkat objektív, hiteles kép alkotására kívánjuk kidolgozni, amely alapján komplex képet alkothatunk a gyermekek kompetenciáiról, a személyiségük összetettségéről, a rejtett hiányosságaikról. Mindezen felméréseket a projekt során kialakított egy hardveres-szoftveres informatikai eszközpark prototípus fogja támogatni. A KID a tudatos, szakmailag segített szülői állásfoglalás kialakításának kiváló eszköze.