ESG (Environment, Social, Governance)

A fenntartható fejlődés a felelősség elősegítésére irányul a társadalom, a környezet, a gazdaság, a kormányok működésével, tevékenységeivel összhangban annak érdekében, hogy e szorosan összefüggő rendszerek a fejlődésük során komplex módon közelítsék meg egymás igényeit, elvárásait a globális környezet érdekeinek figyelembevételével.

A gazdasági, üzleti szféra szereplőire is egyre jellemzőbb a környezettudatos cselekvés és gondolkodás, melyekhez minden esetben környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni. A cél, hogy a vállalatok mindennapi működése során környezettudatos szemlélet érvényesüljön; a beszerzések, az éves üzleti tervek és stratégiák, a projektek környezetvédelmi, fenntarthatósági tényezők mentén kerüljenek kialakításra. A jövőben az operatív működés mellett ez lehet az egyik kulcsfunkció, hiszen a kutatás- fejlesztés során elengedhetetlen a fenntarthatóság szem előtt tartása, így egyfajta vállalati filozófiaként is tekinthetünk az ilyen típusú magatartásra.

Ahhoz, hogy egy vállalat életében a fentiekben bemutatott gondolkodás és működési módok megszilárduljanak és a mindennapok része legyen, számos területre kiterjedő, komplex vizsgálat és felmérés szükséges. Ezért javasoljuk

  • felmérni és figyelemmel kísérni a vállalat stratégiai és pénzügyi döntéseire gyakorolt potenciális hatások kockázatait,
  • a mindennapi tevékenységekben rejlő nem pénzügyi kockázatok és lehetőségek nyomon követését,
  • azon vállalati keretrendszer kialakítását, mely a fenntarthatóság szempontjai mentén az objektív döntések meghozatalát segíti, továbbá
  • azon nyomonkövetési rendszer kidolgozását, mely minden esetben aktuális információkkal járul hozzá a vállalat fenntartható működéséhez.

Megoldásunk

Cégünk elsősorban KKV-k körében végez tanácsadói tevékenységet, melyek során minősített szakértőket/szakembereket alkalmazunk (volt, aki részt vett a BIB/Magyar Nemzeti Bank ESG képzésén).

Segítünk:

  • vállalatspecifikus ESG-képzésekben, workshopokban (témák: ESG alapok és stratégia, igazgatósági képzés és coaching, tudatosságnövelés, jogszabályi környezet, jelentéstétel, vállalati eszközök a fenntarthatósági átalakuláshoz, esélyegyenlőség, tudásbemutatás a körforgásos gazdaságról, környezetgazdálkodás, környezetgazdálkodás, CSR és fenntarthatóság témakörében);
  • tanácsadási és szakértői szolgáltatásokban (ügyek: ESG kockázatok értékelése, strukturált és következetes vállalatirányítási politikák kidolgozása/átalakítása az ESG szempontok figyelembevételével, zöld finanszírozási keret kidolgozása, tanácsadás zöld / társadalmi / fenntartható kötvényekkel kapcsolatban, zöld vállalati finanszírozási lehetőségek feltárása és kapcsolódó rendszerek kidolgozása, a fenntarthatóság üzleti stratégiákba való integrálásának lehetőségeinek feltárása, energiahatékonysági befektetésekkel kapcsolatos fejlesztési tanácsadás, CSR és fenntarthatósági jelentéstétel és elemzés, ESG értékelés előkészítése, a termelői felelősség elveinek integrálása);
  • az ESG szempontok ágazati és területi megkülönböztetésében és integrálásában, az ESG-kérdőívek kitöltésében, a vonatkozó ESG-besorolások felülvizsgálatában, a közzétételek megfogalmazásában, a vállalati fenntarthatósági teljesítmény mérésében a legfontosabb fenntarthatósági jelentéstételi keretrendszerek konfigurációjában.