CSALÁDPEDAGÓGIA 6 ÉVEN ALULI GYERMEKKEL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREKNEK

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. és a Learning Innovation Kft. és az Observans Kft. és az Oktker-Nodus Kiadó Kft. közösen szervez az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása című kiemelt projekt keretében pedagógus-továbbképzéseket az ország több településén.

Családpedagógia 6 év alatti gyermekekkel foglalkozó szakembereknek

Alapítási engedély száma: 27282-147/2016, Adatszolgáltatási regisztrációs száma: D/3682/2017

A képzés célja:

Újabb ismereteket nyújtson a családokkal való hatékony kommunikációról, a pedagógiai munkaformák közül az egyéni bánásmódról és családkonzultációról. Cél az ismeretek bővítése, az egyes kapcsolati munkaformákra vonatkozó elméletekkel, illetve módszertani repertoár gazdagítása, melyekkel még hatékonyabbá válnak a családokkal történő konstruktív beavatkozások tervezésében.

További cél a csoportszobai interakciók elemzéséhez szükséges hatékony kommunikáció megtapasztalása, a hozzátartozó technikák jelentőségének megismertetése a nevelőmunkában. A továbbképzés célja, hogy a résztvevők hatékonyan alkalmazzák a nevelési- és konfliktushelyzetek során a megismert és elsajátított kommunikációs technikákat. Képesek legyenek gyermek hozzátartozóival partneralapú kapcsolat kialakítására, fenntartására. Ezen kívül a résztvevők legyenek nyitottak a gyermek szűkebb-tágabb környezeti hátterének megismerésére, megértésére.

Tartalmi követelmények / rövid ismertető:

A résztvevők rendelkeznek a kisgyermekkel való foglalkozáshoz szükséges családpedagógiai ismeretekkel. Értik és ismerik a rendszerszemléletű megközelítés lényegi elemeit. Rendelkeznek a nevelőmunkához szükséges kommunikációs alapismeretekkel. Képesek – a gyermek hozzátartozóival partneralapú kapcsolat kialakítására, fenntartására, – a gyermekintézmény partnereivel előítélet-mentes, kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszert kialakítására, – szakmai szituációkban szakszerűen, közérthetően és hitelesen kommunikálni, a gyermeket érintő problémák esetén segítséget nyújtani, a megoldási lehetőségek kidolgozásában közreműködni. Szakmai szituációkban szakszerűen, közérthetően és hitelesen képesek kommunikálni, a gyermeket érintő problémák esetén segítséget nyújtani, a megoldási lehetőségek kidolgozásában közreműködni. Felismerik és hatékonyan kezelik a krízishelyzeteket. Törekszenek a kulturális önazonosság megőrzésének, ápolásának elősegítésére és a gyermekközösségbe történő beilleszkedés támogatására.

A továbbképzés óraszáma:30 óra

A továbbképzés elvégzését igazoló dokumentum:Tanúsítvány

A tanúsítvány kiadásának feltétele:

Elméleti tudást ellenőrző feladatsor – teszt kitöltése. A teszt kérdési a képzés során elsajátított fogalmak ismeretére kérdez rá. A teszt a professzionális pedagógusi kommunikáció, a rendszerszemlélet, a reflektivitás, a kritikai gondolkodás, és a krízishelyzetek kezelése témakörökben tartalmaz feleletválasztásos formában kérdéseket.  A résztvevők a képzés végén, az utolsó foglalkozás napján, kontaktórán kívüli időkeretben tesztet töltenek ki. Az értékelés szempontja: a tanult fogalmak és elméleti ismeretek pontos és szakszerű használata. A teszt értékelése: Megfelelt – nem felelt meg minősítés. A résztvevő 15 jó válasz esetén megfelelt minősítést kap.

JELENTKEZÉNI a képzésre a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. informatikai rendszerén keresztül lehet az alábbi linken : https://www.efop311.hu/

Az oldalon a „Jelentkezés a képzésre” menüponton keresztül jutnak el a pályázók a regisztrációs felületre.

Valamint ezen az oldalon a hírek menüpont alatt megtalálhatóak a pályázati felhívások és mellékleteik, amelyek alapján tudnak pályázni.