CSALÁDKÖZPONTÚ PEDAGÓGIA GYAKORLATA

Nyilvántartási szám: T-05-047/2016

Óraszám: 30 óra

Továbbképzés elvégzésért kapható pontszám: 45 pont

A családközpontú pedagógia a család működésének rendszerszemléletű megközelítésén alapul, lényegi kiindulópontja, hogy az intézményes nevelés sikeressége nagymértékben függ attól, hogy a nevelő mennyire ismeri az egyes gyermekek családi hátterét, deepfake av a családi nevelés jellemzőit, mennyire támaszkodik annak értékeire és hogyan tudja támogatni a szülőket gyermekeik nevelésében, szülői kompetenciájuk erősítésében.

Témák:

  • A család
  • Családközpontú pedagógia
  • A családok támogatása és a bevonás háttértényezői
  • A családok bevonódásának, részvételének elősegítése
  • Számonkérés, vizsga, értékelés

A képzésen résztvevők Igazolást kapnak a továbbképzés elvégzéséről, melynek feltétele, hogy a résztvevő nem haladta meg a megengedett hiányzás (10 %) mértékét, illetve sikeres záróvizsgát tett.