Álláskeresési technikák – E-000617/2014/D085

no image

A program célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák az álláskeresés módjait, valamint, hogy figyelemfelkeltő és hatásos önéletrajzot tudjanak készíteni. A képzést legfőképp azoknak ajánljuk akik hasznos és bővebb információkkal szeretnék gyarapítani tudásukat az álláskeresés világában. A képzési idő: 20 óra

Egészségvédelmi mentor – E-000617/2014/D074

no image

A képzés célja olyan egészségtudatos, karizmatikus, motivációs segítők képzése, akik saját környezetükben szívükön viselik a lakosság egészségi állapotát, egészséggel kapcsolatos információikat. A képzés során a résztvevőknek lehetősége nyílik olyan módszereket megismerni, melyekkel képesek lesznek a jövőben releváns információkat átadni a lakosságnak, motiválni, aktivizálni őket, valamint jövőbeni egészségvédelemre és egészségfejlesztésre szolgáló rendezvényeket szervezni. A képzési idő:…

Elsősegélynyújtás a hétköznapokban – E-000617/2014/D073

no image

A program célja, hogy a résztvevők elsajátítsanak olyan alapvető elsősegélynyújtási ismereteket, melyekkel gyorsan és szakszerűen tudnak a bajbajutottakon segíteni vészhelyzet esetén. Főként azoknak ajánljuk, akik élethelyzetükből, munkájukból adódóan fokozott felelősséget viselnek és éreznek környezetük egészségéért és testi épségéért. A képzési idő: 10 óra

ReMotivating Power – A motiváló erő – E-000617/2014/D072

no image

A kiégés fontos jelzése annak, hogy a társadalmon belül valami hibásan működik. A motiválatlanság a legtöbb társadalmi réteget érinti, hiszen a monotonitás kezelése nélkül lehetetlen a lelkesedés hosszú távú fenntartása. A képzés során a résztvevők megismerkedhetnek a burnout 3 fázisával, területeivel valamint, ami ennél is fontosabb a megelőzés 12 szintjét is elsajátíthatják. Nemcsak azoknak ajánljuk,…

Értsünk szót! – Mediációs technikák- E-000617/2014/D071

no image

Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik szeretnék az emberek között létrejövő konfliktusok kezelését jobban átlátni és segíteni azok békés úton történő megoldását. A képzés felkészíti a résztvevőket arra, hogyan lehet megakadályozni a problémák elmérgesedését, fellelni a megegyezés területeit, sikeresen boldogulni saját és mások érzelmeinek kezelésében, megérteni az emberi konfliktusok természetét, feltárni és a kezelni a…

Közösen Könnyebb! – Közösségépítés és együttműködés fejlesztése – E-000617/2014/D070

no image

A programot mindazoknak ajánljuk, akik valamilyen közösség kialakítását tervezik és szívesen munkálkodnak a társadalom újraszervezésében hosszútávon is. A képzés segítségével a résztvevők megismerkedhetnek az ideális közösség kialakításának lépéseivel és lehetőségeivel, az együttműködés technikáival, azokkal a szabályrendszerekkel, amik a fejlődést és az együttműködést fejlesztik, segítik és hosszú távon élhetővé és működőképessé teszik. A képzési idő: 30…

Kríziskezelés a családban – E-000617/2014/D063

no image

Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik legalább egy készséget szeretnének fejleszteni a saját hatékonyabb működésükben, az együttműködést igénylő helyzetek kezelésében vagy éppen a legfontosabb fejlesztendő készségeik közül valamelyikben. A képzési idő: 30 óra

Szövegalkotás – E-000617/2014/D005

no image

A képzés hasznos lehet mindazok számára, akik fogalmazás-, írás és szövegértési készségeiket szeretnék fejleszteni. A képzés egyaránt fejleszti a szövegalkotáshoz szükséges technikai ismereteinket, de kész szövegek értő olvasására, vizsgálatára javítására is képessé tesz. A képzés idő: 160 óra

Fenntartható fejlődés – E-000617/2014/D013

no image

Bárki számára fontos lehet, hogy otthonát, környezetét, munkahelyét környezetbarát módon, a fenntartható fejlődés jegyében használja, működtesse. A program segítségével a résztvevő ismereteket szerez a környezettudatos életvitel alapjairól, segítséget kap mindennapi tevékenységeinek megváltoztatásához, és közösségi eseményekről értesül. A képzési idő: 30 óra